Splošni pogoji

1. RUF uporabniški račun

Za dostop do RUF spletnih storitev potrebujete RUF uporabniški račun, v nadaljevanju RUF račun. RUF račun so poverilnice, ki jih potrebujete za preverjanje pristnosti v našem omrežju. Račun je vezan na uporabnika.

2. Uporabnik

Uporabnik je fizična oseba, ki se v sistemu identificira s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja z in sprejema te Splošne pogoje in uporablja RUF račun v poslovne namene.

3. Pogoji uporabnika

Uporabnik se mora za uporabo RUF računa strinjati s Splošnimi pogoji uporabe RUF računa.

Pred prvo uporabo RUF računa se mora uporabnik registrirati, pri čemer se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Sprejemam Splošne pogoje uporabe RUF računa«.

Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi RUF računa. Dolžnost in pravica uporabnika je, da preveri veljavne Splošne pogoje in v primeru, ko se s pogoji ne strinja, takoj preneha z uporabo RUF računa in o tem obvesti RUF.

Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo RUF računa in so objavljeni na spletnih straneh podjetja RUF ter opredeljujejo najmanj:

  1. dostop do interneta
  2. programsko in strojno opremo za uporabo interneta
  3. dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih funkcij RUF računa
  4. identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo RUF računa

Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3 Splošnih pogojev. RUF ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki so sestavni del pogojev uporabnika RUF računa.

4. Politika vračila

Vašo naročnino lahko prekličete kadarkoli. Stroškov preklica ni, trgovina se zapre, ko se izteče plačano najemno obdobje - vračila denarja ni.

5. Politika zasebnosti

Vaši osebni podatki so zbrani le z namenom procesiranja vaših naročil. Informacije so zaupne in jih ne delimo.

Podatki o vaši kreditni kartici niso shranjeni v našem sistemu. Za procesiranje skrbi sistem Braintree.

6. Čas dostave

Postavitve spletne strani/trgovine je avtomatična, dostop dobite takoj. Vsa ostala (dodatna) dela po dogovoru glede na zahtevnost.